Veronika JAROLÍMOVÁ

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u učitelské profese

Syndrome of Teachers Profession
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u učitelů. Tato práce je členěna na dvě části. Prví část je teoretická. Zabývám se zde definicemi syndromu vyhoření dále příčiny, příznaky, vývojem a také prevenci. Poslední části této teorie jsou věnovány syndromu vyhoření u učitelů a pracovní zátěži učitelů. Druhá část je praktická. Tato část je věnována samotnému kvalitativnímu výzkumu. …více
Abstract:
Topic of this bachelor essay is the issue of burnout syndrome among teachers. The first part is theoretical. I am examining the definition of burnout syndrome, its causes, symptoms, development and also prevention. Te last parts of the theory are dedicated to burnout synrome among teachers and their work load. The second part is dedicated to the qualitative research itself. There I am attempting to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAROLÍMOVÁ, Veronika. Syndrom vyhoření u učitelské profese. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogika - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání