Mgr. Jiří Běhávka

Bakalářská práce

Geografická analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010

Geographical analysis of the 2010 Czech parliamentary election results
Anotace:
Tato práce analyzuje výsledky a prostorovou variabilitu volební účasti a volební podpory vybraných politických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010. Regionální rozdíly jsou za pomoci regresní analýzy vysvětleny souborem proměnných, charakterizujících sociokulturní a socioekonomickou strukturu obyvatelstva, polohu regionu a jeho narušenost sociopatologickými jevy.
Abstract:
This study analyzes the results and the spatial variability of voter participation and electoral support of selected political parties in the Czech parliamentary election in 2010. Regional differences using regression analysis explained a set of variables characterizing the socio-cultural and socio-economic structure of the population, the location of the region and its disturbed by socio-pathological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Voda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta