Mgr. Jiří Běhávka

Bachelor's thesis

Geografická analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010

Geographical analysis of the 2010 Czech parliamentary election results
Abstract:
Tato práce analyzuje výsledky a prostorovou variabilitu volební účasti a volební podpory vybraných politických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010. Regionální rozdíly jsou za pomoci regresní analýzy vysvětleny souborem proměnných, charakterizujících sociokulturní a socioekonomickou strukturu obyvatelstva, polohu regionu a jeho narušenost sociopatologickými jevy.
Abstract:
This study analyzes the results and the spatial variability of voter participation and electoral support of selected political parties in the Czech parliamentary election in 2010. Regional differences using regression analysis explained a set of variables characterizing the socio-cultural and socio-economic structure of the population, the location of the region and its disturbed by socio-pathological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Voda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta