Mgr. Pavel Jelínek

Bakalářská práce

Rozšíření a údržba rezervačního systému laboratoře LEMMA

Extensions and maintenance of reservation web system of LEMMA laboratory
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo rozšíření a údržba rezervačního systému laboratoře LEMMA. V prvních kapitolách se práce věnuje studii původního systému, popisu jeho částí a použitých technologií. Následují analýza a implementace provedených rozšíření a v příloze lze nalézt uživatelský návod na práci se systémem. Mezi nejvýznamější mnou provedená vylepšení patří: vypůjčované položky lze slučovat do větších …více
Abstract:
The thesis main aims are extensions and maintenance of reservation web system of LEMMA laboratory. In the first chapters the thesis studies the original system, describes its parts and used technologies. Following chapters treat of analysis and implementation of the realized extensions. The user handbook can be found in the appendix. The main realized extensions are: collections of lent items; new …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika