Martina Olejníková

Bakalářská práce

Závislost na internetu u středoškoláků

Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku internetu a internetové závislosti, která je v současné době velmi aktuálním tématem. Teoretická část je zaměřena na problém internetu jako média s možným dopadem na vznik závislosti u jeho uživatelů z řad studentů středních škol, identifikaci rizik a možnosti systémových řešení v rámci primární prevence na školách. Praktická část obsahuje kvantitativní …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on Internet and questions around Internet addiction, which is currently a very current topic. The theoretical part focuses on the problem that Internet is a medium with a potential impact on the development of addiction among secondary school students, the identification of risks and the possibilities of systemic solutions in primary prevention in schools. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/xk1aso/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty