Gabriela ADAMIECOVÁ

Diplomová práce

Jazykový obraz Poláka v jazyce jeho sousedů

The Linguistic Picture of the Pole in Language of his Neighbors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pojmy jazykový obraz světa a kognitivní lingvistika. V teoretické části oba dva tyto termíny rozvádím a popisuji. Cílem této práce je posoudit co si myslí o Polácích jeho sousední země, mezi které patří Spolková republika Německo, Ukrajina, Ruská federace, Běloruská republika, Slovenská republika, Litevská republika a Česká republika. Základem práce je i vlastní výzkum, který …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on concepts of worldview from point of language and cognitive linguistics. These concepts are analysed and described in the theoretical part. The main aim of the thesis is to assess what neighboring countries (such as Germany, Ukraine, Russian Federation, Belarus, Slovakia, Lithuania and The Czech Republic) think about the Poles. The core of thesis is based on survey which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADAMIECOVÁ, Gabriela. Jazykový obraz Poláka v jazyce jeho sousedů. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta