Jindra WEISOVÁ

Bachelor's thesis

Vztah k přírodě zaměstnanců příspěvkových organizací Ústeckého kraje v pomáhajících profesích

Relationship of employees of governmental organizations of the Usti Region in the helping professions with ńature.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi měření vztahu k přírodě osob pracujících v příspěvkových organizacích Ústeckého kraje, konkrétně v oblasti zdravotnictví. Práce je zaměřena především na pomáhající profese (lékaře, zdravotní sestry, záchranáře, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči atd.). V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, které souvisí s environmentálními postoji a …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with possibilities of measurement of relationship of people working in contributory organizations of the Usti Region, specifically in the health area, to nature. The paper is focused on helping professions (doctors, nurses, paramedics, social workers, etc). In the theoretical part, there are specified the basic terms related to environmental attitudes and sensitivity as well …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WEISOVÁ, Jindra. Vztah k přírodě zaměstnanců příspěvkových organizací Ústeckého kraje v pomáhajících profesích. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta