Bc. Věra Alexová

Diplomová práce

Dopravní nehodovost v České republice a její možná prevence

Traffic accidents in the Czech Republic and their possible prevention
Anotace:
Diplomová práce Dopravní nehodovost v České republice a její možná prevence se zabývá problematikou dopravních nehod v naší zemi, jejich následky, statistikami a Dopravní výchovou, jako jednou z možností prevence. V praktické části je provedeno dotazníkové šetření u žáků 3.tříd ZŠ, které zkoumá vědomosti těchto žáků z oblasti dopravní gramotnosti.
Abstract:
My diploma theses Traffic accidents in the Czech Republic and their possible prevention deals with issue of accidents in our country, their consequences, statistics and traffic education as one of the possibilities of prevention. The Practical Part contains a questionnaire research by the pupils in the third classes at primary schools which examined their knowledge in the field of transport literacy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství