Bc. Veronika Baďurová

Master's thesis

Role moderního vedoucího při iniciaci zaměstnanců

The Role of Modern Manager in the Initiation of Employees
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na jednotlivé formy a metody iniciace zaměstnanců v podniku, a to jak z teoretického tak praktického hlediska. Teoretickou část tvoří dvě kapitoly. První je věnována charakteristice osobnosti manažera a jeho současným manažerským rolím, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat pracovní chování a přístup pracovníka k vykonávané práci. Ve druhé kapitole se zaměřuji na …more
Abstract:
This thesis is focuses on various forms and methods of initiating employees at the company, from theoretical and practical points of view. The theoretical part contains two chapters. The first is dedicated to the characteristics of a manager and his current managerial roles, which can radically influence work related behavior and an employees approach to his work. The second chapter focuses on various …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Reader: Ing. Josef Bajer, M.Sc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance

Theses on a related topic