Bc. Katarína Mydliarová

Diplomová práce

Teória afordancie a hodnotenie operačného systému Android: semiotické a užívateľské hľadisko

The theory of affordancie and evaluation of the Android operating system: semiotic and user perspective
Abstract:
Master thesis "The theory of affordancie and evaluation of the Android operating system: semiotic and user perspective." presents in its theoretical part the term affordance. The thesis is focused on the Gibson`s theory of affordances, Norman`s concept and other approaches to the issue. The practical part is the introduction of the operating systém Android, system designers intent reconstruction plans …více
Abstract:
Magisterská práca „Teória afordancie a hodnotenie operačného systému Android: semiotické a užívateľské hľadisko.“ predstavuje vo svojej teoretickej časti termín afordancia, teóriu J. J. Gibsona, ktorý termín vytvoril, prístup D.A. Normana, ktorý koncept spopularizoval a ďalšie prístupy k problematike. Praktickú časť tvorí predstavenie operačného systému Android, rekonštrukcia zámerov dizajnérov systému …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.