Hana KNAPKOVÁ

Diplomová práce

Srovnání tradiční metody a metody Hejného ve výuce matematiky na ZŠ

Comparing the traditional method and method of Hejny in the teaching of mathematics at elementary school
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřená na srovnání tradiční metody a Hejného metody ve vyučování matematiky na 2. stupni základní školy. Obsahuje popis obou metod, ze kterého vyplývají hlavní postupy práce učitelů a žáků ve vyučování. - porovnání příprav na vyučovací hodinu - porovnání učebnic - porovnání pomůcek - porovnání školního vzdělávacího programu - analýza náslechů z hodin - sestavení srovnávací …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the comparison of the traditional method and Hejny's method in teaching mathematics at the 2nd level of primary school. It contains a description of both methods, which results in the main procedures of teachers and students in teaching. - comparison of lesson preparations - comparison of textbooks - comparison of aids - comparison of the school educational program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNAPKOVÁ, Hana. Srovnání tradiční metody a metody Hejného ve výuce matematiky na ZŠ. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta