Kateřina KRAINOVÁ BYRTUSOVÁ

Bakalářská práce

Fundraisingový plán pro organizaci Celé Česko čte dětem, o.p.s.

Fundraising plan for NGO Every Czech reads to kids
Anotace:
V teoretické části této práce se nejprve pokusím vymezit pojmy neziskového sektoru, obecně tento sektor definovat a uvést do problematiky financování neziskového sektoru a fundraisingu. V práci uvedu zdroje financování soukromých neziskových organizací, charakterizuji metody a techniky fundraisingu. V závěru teoretické části přiblížím organizaci Celé Česko čte dětem, o.p.s., které je modelem pro fundraisingový …více
Abstract:
Initially, the theoretical part of the thesis will attempt to define the terms of the non-profit sector, specifying this sector broadly, and introducing the issues of non-profit organisation funding and fundraising. The thesis will list various resources of funding for private non-profit organisations and characterise fundraising methods and techniques. In the conclusion of this part, the organisation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2011
Zveřejnit od: 15. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAINOVÁ BYRTUSOVÁ, Kateřina. Fundraisingový plán pro organizaci Celé Česko čte dětem, o.p.s.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta