Bc. Petra MAŘÍKOVÁ

Diplomová práce

Materiály s fázovou změnou pro ECCS systémy jaderných elektráren

Phase Change Materials for ECCS Nuclear Power Systems.
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na akumulaci tepelné energie skrze fázovou změnu látek. Nejprve se zabývá rozdělením materiálů s fázovou přeměnou, poté i jejich charakteristikou. Dále se věnuje funkčnosti barbotážní věže v jaderné elektrárně Dukovany, kde je popsána havárie s únikem chladiva. Následně je navržen jiný materiál pro optimalizaci vnitřních parametrů kontejnmentu
Abstract:
The master thesis is focused on the accumulation of thermal energy by phase changing materials. First, it deals with the distribution of phase changing materials and their characteristics. The next part deals with the functionality of the bubbling tower at the nuclear power plant Dukovany, it describes the accident with a refrigerant leak. And finally, there have been several calculations about material …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŘÍKOVÁ, Petra. Materiály s fázovou změnou pro ECCS systémy jaderných elektráren. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie