Antonín Weinrich

Bakalářská práce

Legální držitelé zbraní jako další prvek obrany a ochrany obyvatelstva v kontextu současné bezpečnostní situace v Evropě

Legal arms holders as further defense and population protection in the context of the current security situation in Europe
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na psychologickou způsobilost k získání zbrojního průkazu ve vybraných zemích Evropy jako prvku obrany a ochrany obyvatelstva. Dále se věnuje legálnímu použití zbraně, a to v oblastech státních ozbrojených složek i soukromých osob. Popisuje současnou bezpečnostní situaci v Evropě a faktory, které ji nejvíce ovlivňují. Bakalářská práce zprostředkovává prostřednictvím …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the psychological capacity to obtain a firearms licence in selected european countries, as an element of defence and protection of the population. We will also focus on the legal use of the weapon in the areas of the state armed forces and private individuals. It describes the current security situation in Europe and the factors that affect it the most. It illuminates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Milan Prchal
  • Oponent: prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS