Ing. Kamila Doležalová

Diplomová práce

Dobrovolnické programy zabývající se ochranou přírody v Ekvádorské republice

Volunteer programs dealing with nature protection in the Republic of Ecuador
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice českých dobrovolnických programů, které se zabývají ochranou přírody v Ekvádorské republice. Literární rešerše seznamuje čtenáře s biologickou rozmanitostí Ekvádorské republiky, včetně problematiky její ochrany, legislativním zakotvením dobrovolnictví v České republice a programem Socio Bosque. Dále jsou v literární rešerši definovány základní pojmy v oblastech …více
Abstract:
Diploma thesis examines the issue of Czech volunteer programs dealing with nature conservation in the Republic of Ecuador. In the literature research readers are acquainted with the biodiversity of the Republic of Ecuador, the issues of its protection including the Socio Bosque program and legislative system of volunteering in Czech Republic. Furthermore the reader is acquainted with the basic concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
  • Oponent: Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií