Theses 

Práce školního metodika prevence základních škol – Iva Cholenská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Iva Cholenská

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Práce školního metodika prevence základních škol

Anotácia: Absolventská práce na téma „ Práce školního metodika prevence základních škol“ v teoretické části seznamuje s rizikovým chováním a sociálně patologickými jevy, jejich prevencí obecně a prevencí ve školách. Zaměřuje se především na funkci školního metodika prevence, jeho náplň práce, poradenskou činnost a kvalifikaci. Dále představuje tvorbu a realizaci minimálního preventivního programu ve školách, a neméně důležitý termín klima školy, které k práci školního metodika prevence neodmyslitelně patří. Výzkumná část byla tvořena rozhovory se samotnými metodiky prevence základních škol a měla zjistit, jaké postavení školní metodici prevence mají a co tato práce ve skutečnosti obnáší.

Abstract: Graduation work on the theme : "work of the school methodist of primary prevention in elementary schools". In the theoretical part my work explains risky behaviour and social pathological phenomenon, their prevention generally and also specifically in every school. It focuses primarily on the function of the school methodist of primary prevention, his work, consulting and qualification. Next it presents the creation and realization of minimal preventive programs in schools and the not less important subject of school climate, which belongs to the methodist of prevention inherently. The examination part was created by interviews with methodists of primary prevention and it should determine which function they really have and what their job really involves.

Kľúčové slová: Rizikové chování, sociálně patologické jevy, prevence, školní metodik prevence, minimální preventivní program, klima školy, risk behaviour, social pathological phenomeon, prevention, school methodist of primary prevention, minimal preventive program, school climate

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 3. 2019 11:12, 13. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz