Theses 

Indexové investice z pohledu drobného investora – Bc. Roman Snášil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Bc. Roman Snášil

Diplomová práce

Indexové investice z pohledu drobného investora

Retail index investments

Anotace: Diplomové práce se zabývá analýzou současně dostupných forem investování do burzovních indexů a jejich vzájemným srovnáním. Díky zvyšujícímu se významu indexových investic v ČR je nutné je zahrnout do investičního rozhodování, proto si práce klade za cíl doporučit možnosti využití těchto produktů drobnému investorovi jako alternativu k aktivně spravovaným investičním portfoliím. První část práce seznamuje čtenáře s investováním do indexů. Ve druhé části jsou podrobně rozebrány jednotlivé typy investic se zaměřením na dluhopisové indexy a následně je provedena jejich komparace na základě zvolených relevantních kritérií. Poslední kapitola práce shrnuje a interpretuje získané poznatky a formuluje konkrétní doporučení.

Abstract: The core of this thesis is an index investments analysis and comparison. Owing to an increasing significance of the index investing in the Czech republic it is neccessary to include it in investment decisions, therefore the purpose of the thesis is recommending such an investment for a retail investor. Firstly, the theory of index investments is described, followed by a detailed analysis and comparison focused on bond index assets. Finally, the obtained results are summarised and formed into a recommendation.

Klíčová slova: Index, investiční fond, burzovně obchodované fondy, pasivní investování, investment funds, exchange-traded funds, passive investments.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Sponerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:51, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz