Daniel SEDLÁČEK

Bakalářská práce

Vývoj světové ekonomiky v období 2007 - 2011

Development of the world economy in years 2007 to 2011
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je charakterizovat vývoj světové ekonomiky v období 2007 - 2011. Vývoj hodnotí pomocí makroekonomických ukazatelů. Dále autor seznamuje čtenáře s faktory, které nejvíce ovlivnily vývoj světové ekonomiky v uvedeném období, a definuje jejich příčiny, průběh a dopady na globální ekonomiku. V závěru práce se nachází kapitola o perspektivách světové ekonomiky do krátkodobé i …více
Abstract:
The object of this bachelor thesis is to characterize the development of world economics during the years 2007 - 2011. The development is valorized using macroeconomic indices. Further on the author introduces the factors that have influenced the development of the world economics in this period the most and defines their causes, course and effects on global economics. In the final part there is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Kunešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČEK, Daniel. Vývoj světové ekonomiky v období 2007 - 2011. Cheb, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická