Bc. Sandra Pfeifferová

Diplomová práce

The Development of Autonomy in ELT

The Development of Autonomy in ELT
Abstract:
The topic of the thesis is the development of autonomy in ELT. In the theoretical part, firstly, the concept of autonomy is presented as well as the aims stated in the Framework Education Programme for Basic Education. The thesis then deals with basic aspects of autonomy that are motivation, self-assessment and roles of participants in teaching-learning processes. The theoretical part is concluded …více
Abstract:
Tématem této diplomové práce je rozvoj autonomie žáka ve výuce anglického jazyka. V teoretické části je nejprve představen koncept autonomie žáka a cíle stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Práce dále definuje základní aspekty autonomie, kterými jsou motivace, sebe-hodnocení, a role účastníků ve vzdělávacích procesech. Na konci teoretické části jsou představeny různé způsoby …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pfeifferová, Sandra. The Development of Autonomy in ELT. Pardubice, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka

Práce na příbuzné téma