Bc. Sandra Pfeifferová

Master's thesis

The Development of Autonomy in ELT

The Development of Autonomy in ELT
Abstract:
The topic of the thesis is the development of autonomy in ELT. In the theoretical part, firstly, the concept of autonomy is presented as well as the aims stated in the Framework Education Programme for Basic Education. The thesis then deals with basic aspects of autonomy that are motivation, self-assessment and roles of participants in teaching-learning processes. The theoretical part is concluded …more
Abstract:
Tématem této diplomové práce je rozvoj autonomie žáka ve výuce anglického jazyka. V teoretické části je nejprve představen koncept autonomie žáka a cíle stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Práce dále definuje základní aspekty autonomie, kterými jsou motivace, sebe-hodnocení, a role účastníků ve vzdělávacích procesech. Na konci teoretické části jsou představeny různé způsoby …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2012
  • Supervisor: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pfeifferová, Sandra. The Development of Autonomy in ELT. Pardubice, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Master programme / field:
Teacher Education for Lower Secondary Schools / English Language Teacher Education

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.