Světlana Korčomacha

Master's thesis

Dopady finanční krize na veřejné finance v ČR

Impacts of financial crisis on the public finance of the Czech Republic
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vymezení pojmu "finanční krize" a analýza jejích dopadů na státní rozpočet a veřejné finance České republiky v roce 2010. První kapitola se zabývá vymezením finanční krize a dalších základních pojmů nutných pro následnou analýzu. Dále je uveden průběh propuknutí finanční krize a podrobný popis jejích příčin. V závěru první kapitoly jsou uvedená opatření, která podle odborníků …more
Abstract:
The aim of this thesis is the specification of the term "financial crisis" and the analysis of its impacts on the national budget and the public finance of the Czech Republic in 2010. The first chapter deals with the definition of the finance crisis and of other basic terms necessary for the subsequent analysis. Further, the outbreak of the finance crisis and its causes are described in detail. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2011
  • Supervisor: František Ochrana
  • Reader: Miroslava Pavlisová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28691