Bc. Martina Zapletalová

Bakalářská práce

Prostorová statistika

Spatial Statistics
Anotace:
Cílem této práce je seznámit čtenáře se základní definicí a využitím prostorové statistiky. Teoretická část klade důraz převážně na prostorové bodové uspořádání a analýzy odchylek od úplné prostorové náhodnosti bodu, konkrétně se jedná o vzdálenostní metody, které jsou dále rozšířeny o silnější Monte Carlo test. Také jsou zde ukázány možné simulační metody pro pravidelný a shlukový model. V druhé části …více
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce the basic definition and use of spatial statistics to the reader. The theoretical part emphasizes mainly spatial point patterns and deviation from complete spatial randomness of point, namely the distance methods that are further extended by stronger Monte Carlo test. This part also shows possible simulating methods for regular and cluster model. In the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Kroupová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat