Mgr. Bc. Karel Svačina, M.A.

Doctoral thesis

Uncertain eternity, or eternal uncertainty? The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic

Uncertain eternity, or eternal uncertainty? The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic
Anotácia:
Česká republika je země provozující jaderné elektrárny, a jako taková stojí před otázkou, jak naložit se svým vyhořelým jaderným palivem a vysoce radioaktivním odpadem. Podobně jako řada dalších zemí v podobné situaci, Česká republika se rozhodla vybudovat pro svůj vysoce radioaktivní odpad hlubinné úložiště. Příprava a stavba takového úložiště je komplexní záležitost. Do zajištění bezpečnosti úložiště …viac
Anotácia:
jako věčnosti bez rizik posilované různými aktéry sporu, spolu s neustále přiživovanou nejistotou ohledně rozhodovacího procesu. Závěr práce formuluje návrh posunout zacházení se sporem ohledně českého úložiště od paradigmatu založeného na riziku, směrem k paradigmatu založenému na nejistotě.
Abstract:
The Czech Republic is a country that uses nuclear power, and as such it is faced with the question of what to do with its spent nuclear fuel and high-level radioactive waste. Similarly to a number of other countries facing such a situation, the Czech Republic has chosen to construct a deep geological repository to contain its high-level radioactive waste. The project of constructing such a repository …viac
Abstract:
the controversy, in combination with a perpetuated uncertainty about the decision-making process. Ultimately, a tentative suggestion to shift from the risk-based to the uncertainty-based paradigm in dealing with the controversy is offered.<br /><br />
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 4. 2018
  • Vedúci: doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D., PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / odbor:
Sociology (4-years) / Sociology

Práce na příbuzné téma