Jana Hronová

Bachelor's thesis

Öffentlichkeitsarbeit von Non-Profit-Organisation in Krisensituationen, aufgezeigt am Beispiel Pečovatelské centrum Praha 7

Public Relations of Non-Profit Organisation Pečovatelské centrum Praha 7 in Crisis Situations
Abstract:
The aim of this thesis is to measure and establish the Public Relations (PR)-crisis plan for the Pečovatelské centrum Praha 7. The basic knowledge of both external and internal public relations is presented. The other key concepts such as Non-Profit-Organisation and crisis PR are also included in this thesis. Understanding of the PR-range and the PR analysis of Pečovatelského centrum Praha 7 are the …viac
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je sestavení přesného PR-krizového plánu pro Pečovatelské centrum Praha 7. V teoretické části jsou představeny základní oblasti Public Relations (externí a interní PR) a základní pojmy jako nezisková organizace a krizové PR. Dále jsou pro lepší porozumění oblasti PR a PR analýze Pečovatelského centra Prahy 7 předloženy a objasněny nejdůležitější teoretické a praktické koncepty …viac
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zverejniť od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Dipl. Betriebswirt Gerhard Simon

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hronová, Jana. Öffentlichkeitsarbeit von Non-Profit-Organisation in Krisensituationen, aufgezeigt am Beispiel Pečovatelské centrum Praha 7. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe