Bc. Jiří MACOUREK

Diplomová práce

Vliv ozáření na mechanické a termomechanické vlastnosti LDPE a HDPE

Effect of irradiation on mechanical properties and thermal resistivity of LDPE and HDPE
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit závislosti mechanických a termomechanických vlastností modifikovaného LDPE a HDPE materiálu vlivem ionizačního beta ozařování. Porovnávána byla zkušební tělíska neozářená a ozářená dávkami 15, 30, 45, 66, 99, 132, 165 a 198 kGy.
Abstract:
The purpose of diploma work is determining an effect to mechanical and thermomechanical properties of modified LDPE and HDPE influence of ionizing radiation. Compared the non-irradiated test specimens and irradiation test specimen of doses 15, 30, 45, 66, 99, 132, 165 and 198 kGy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010
Identifikátor: 13003

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACOUREK, Jiří. Vliv ozáření na mechanické a termomechanické vlastnosti LDPE a HDPE. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe