BcA. Eva DELINČÁKOVÁ

Diplomová práce

1. Teoretická část: Praktické využití psychologického testu v interaktivní animaci 2. Praktická část: Piráti, kombinovaný animovaný film

1. Theoretical Part: Practical Use of Psychologic Tests in Interactive Animation 2. Practical Part: Pirates, Combined Animation
Anotace:
Moja diplomová práca sa zaoberá rozborom možností využitia psychologického testu osobnosti v prostredí interaktívnej animácii formou počítačovej hry. Najskôr analyzujem psychologický test v jeho podstate, snažím sa nájsť vhodný test používaný v súčasnej vede, následne sa snažím vytvoriť možné situácie hry, ktoré reprezentujú jednotlivé testovacie otázky. Potom popisujem hru a jej atribúty. Zaoberám …více
Abstract:
My master thesis is focused on whether is possible to combine the personality psychology inventory with an interaction animated story. First of all, the Hogan personality test is siplified into the core of its questions, then I try to describe the possible game situations representing the core of the Hogan personality test. Finaly I comare the results of the game protoype results based on a player …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2012
Zveřejnit od: 17. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Jan Živocký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DELINČÁKOVÁ, Eva. 1. Teoretická část: Praktické využití psychologického testu v interaktivní animaci 2. Praktická část: Piráti, kombinovaný animovaný film. Zlín, 2012. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 9. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Animovaná tvorba