Bc. Hana Halabuková

Bakalářská práce

Měření tělesné teploty termokamerou v delším časovém období

Measurement of body temperature by thermal imaging camera in long time period
Abstract:
This bachelor thesis deals with body temperature measurement by thermal imaging camera and monitoring of body temperature during 40 days and 12 hours during one day. It focuses on the comparison of paired parts of the body, mainly feet and areas of ear canals. The existence of a statistically significant difference in temperature, between paired parts of a healthy human body, has been demonstrated …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá měřením tělesné teploty pomocí termokamery a sledováním průběhu teploty těla během 40 dní a během 12 hodin v průběhu jednoho dne. Zaměřuje se na srovnání párových částí těla, konkrétně plosek chodidel a oblastí ušních zvukovodů. Byla prokázána existence statisticky významného rozdílu v teplotě mezi párovými částmi těla zdravého člověka. Při měření osob během 12 hodin …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Věra Maryšková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika

Práce na příbuzné téma