Ing. Michal Procházka

Bakalářská práce

Proces urbanizace v zemích Koruny české a význam pro rozvoj obchodu a komerční komunikace

Process of urbanization in the Czech Crown Lands and its importance to a development of trade and commercial communication
Anotace:
Práce pojednává o podmínkách vzniku a vývoje měst ve středověké Evropě s krátkým pohledem do starověku. Porovnává rozdíly měst starověkých a středověkých a poukazuje na velký vliv křesťanství na celou středověkou kulturu. Dále se zabývá postavením a právy měst, které určovaly život tehdejších obyvatel města. Práva měst měla velký vliv na tehdejší hospodářství a obchod a určovala jejich charakter. S …více
Abstract:
This article deals with conditions of an origin and development of towns in Middle Ages Europe, with a short look into the Antiquity. It compares differences between antique and mediaval towns and points out the large influence of Christianity on the whole mediaval culture. Further, it occupies with status and rights of towns that determinated a life of inhabitants of a town. Rights of towns had a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní