David RICHTAR

Bakalářská práce

Variabilita časo-prostorových parametrů v průběhu převratových přeskoků v provedení vrcholových sportovních gymnastů

The variability of time-space parameters of individual phases in vaults performed by top-level sports gymnasts
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit jaká je variabilita časo-prostorových parametrů v jednotlivých fázích přeskoků v provedení vrcholových sportovních gymnastů. Výzkumný soubor tvořilo 23 sportovních gymnastů vrcholové úrovně. Šetření probíhalo při dvou závodech světového poháru ve sportovní gymnastice.
Abstract:
The goal of my work is to find out the variability of time-space parameters of individual phases in vaults performed by top-level sports gymnasts. The research sample consisted of 23 gymnasts top level sport. The examination was running during two World Cup competitions in sports gymnastics.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015
Zveřejnit od: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Farana, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RICHTAR, David. Variabilita časo-prostorových parametrů v průběhu převratových přeskoků v provedení vrcholových sportovních gymnastů. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie