Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D.

Disertační práce

Models of hot star decretion disks

Models of hot star decretion disks
Anotace:
Hmotné hvězdy mohou během svého vývoje dosáhnout stadia kritické (nebo velmi rychlé, téměř kritické) rotace, kdy další nárůst rotační rychlosti již z kinematického hlediska není ``povolen''. Výrony hmoty a odtok momentu hybnosti z rovníkové oblasti takto rychle rotující hvězdy mohou vést ke zrodu a následné existenci odtékajícího (dekrečního) disku v oblasti okolo hvězdy. Dostatečně výkonný mechanismus …více
Anotace:
áty momentu hybnosti ve velkých vzdálenostech (který se objevuje v některých modelech) se lze systematicky vyhnout pomocí modelů s radiálně klesající teplotou a viskozitou. Radiální průběh magnetorotační nestability je neměnný přibližně až do oblasti zvukového bodu, v tomto smyslu můžeme vzdálenost zvukového bodu zhruba považovat za vnější okraj disku. Protože radiální průběh tempa ztráty momentu hybnosti …více
Abstract:
Massive stars can during their evolution reach the phase of critical (or very rapid, near-critical) rotation when further increase in rotation rate is no longer kinematically allowed. The mass ejection and angular momentum outward transport from such rapidly rotating star's equatorial surface may lead to formation and supports further existence of a circumstellar outflowing (stellar decretion) disk …více
Abstract:
gard the disk sonic point radius as an outer disk edge. Since the radial profile of the angular momentum loss rate reaches its maximum approximately at the sonic point distance and flattens there, we can quantify the disk angular momentum loss rate as well as the disk mass loss rate considering the sonic point radius being the effective disk outer radius. Within the performed level of results of two …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 11. 2015
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., Prof. Atsuo Okazaki

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fyzika (čtyřleté) / Teoretická fyzika a astrofyzika