Bc. Aneta Bajerová

Bakalářská práce

Divadlo Facka. Analýza forem pohybového divadla, které využívá divadlo ve svých inscenacích

The Facka theatre. Analysis of forms of moving theatre (pantomime, commedie dell arte, clown and acrobatic art, street theatre) used by The Facka theatre for its productions
Anotace:
Tato bakalářská práce čtenáře informuje o činnosti brněnského Divadla Facka. Práce se skládá ze čtyř částí. První část se zaměřuje na historii daného divadla a další část na stálé členy. Pro objasnění divadelních forem tohoto divadla, je ve třetí kapitole popsán vývoj pantomimy od J. G. Deburaua až po principála divadla Sergeje Sanžu. Divadlo Facka využívá tzv. nečistou pantomimu, kterou se inspiruje …více
Abstract:
This bachelor thesis informs the reader about activity of Divadlo Facka in Brno. Paper consists of four parts. The first part is focuses on history of this theatre and next part on permanent members. To clarify the forms of theater, it's in the third charter describes the development of pantomime from J. G. Deburau to pantomime of principal of theater Sergej Sanža. Theater uses so-called unclean pantomime …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla

Práce na příbuzné téma