Mgr. Michal Prokšík

Diplomová práce

Koncentrace, nebo dekoncentrace? Komparace modelů územního členění u územně členěných měst na příkladu Prahy, Brna a Pardubic

Concentration or deconcentration? A comparative study of models of municipal zoning of the cities Prague, Brno and Pardubice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá srovnáním modelů územního členění u Prahy, Brna a Pardubic. Pozornost nejprve věnujeme vývoji zákonů o obecním zřízení, zejména se zaměřujeme na postavení statutárních měst a hlavního města Prahy. V druhé části práce přiřazujeme ke každému městu variantu územního členění. Ve stěžejní části práce se věnujeme komparaci modelů územního členění u Prahy, Brna a Pardubic, a to na …více
Abstract:
The thesis deals with comparison of models of municipal zoning of Prague, Brno and Pardubice. First, we discuss the development of municipal laws, in particular, we focus on the status of statutory cities and Prague. In the second part, we assign a variant of the municipal zoning to each city. In the main part of the thesis, we compare models of municipal zoning in Prague, Brno and Pardubice, based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií