Mgr. Michal Prokšík

Master's thesis

Koncentrace, nebo dekoncentrace? Komparace modelů územního členění u územně členěných měst na příkladu Prahy, Brna a Pardubic

Concentration or deconcentration? A comparative study of models of municipal zoning of the cities Prague, Brno and Pardubice
Abstract:
Diplomová práce se zabývá srovnáním modelů územního členění u Prahy, Brna a Pardubic. Pozornost nejprve věnujeme vývoji zákonů o obecním zřízení, zejména se zaměřujeme na postavení statutárních měst a hlavního města Prahy. V druhé části práce přiřazujeme ke každému městu variantu územního členění. Ve stěžejní části práce se věnujeme komparaci modelů územního členění u Prahy, Brna a Pardubic, a to na …more
Abstract:
The thesis deals with comparison of models of municipal zoning of Prague, Brno and Pardubice. First, we discuss the development of municipal laws, in particular, we focus on the status of statutory cities and Prague. In the second part, we assign a variant of the municipal zoning to each city. In the main part of the thesis, we compare models of municipal zoning in Prague, Brno and Pardubice, based …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií