Bc. Nikola Kalandrová

Bakalářská práce

Mapování společenstev rovnokřídlých v okolí obce Osvětimany

Mapping of orthopteran communities in the environs of the village Osvětimany
Anotace:
Práce se zabývá mapováním společenstev rovnokřídlých v okolí obce Osvětimany. Teoretická část je věnována popisu řádu Orthoptera, charakteristice Ždánicko-Litenčického bioregionu a okolí Osvětiman z hlediska přírodních poměrů. Dále obsahuje popis konkrétních lokalit, na kterých byl prováděn terénní výzkum a které byly zvoleny tak, aby nabízely rozmanité podmínky pro život hmyzu. Praktická část shrnuje …více
Abstract:
The work deals with mapping Orthoptera groups around the village Osvětimany. The theoretical part is devoted to describing the group Orthoptera, characteristics of Ždánicko-Litenčický bioregion and surroundings of Osvětimany in terms of natural conditions. It also contains a description of selected habitats where field research was conducted. These habitats offer variety of living conditions for insects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta