Bc. Petr VAJDÍK

Diplomová práce

Srovnávací analýza web frameworků Django, Ruby on Rails a PHP

Comparative analysis of web frameworks Django, Ruby on Rail and PHP
Anotace:
Cílem této diplomové práce je srovnat webové frameworky Django, Ruby on Rails a Zend. Testují se různé prvky, jako třeba rychlost vývoje samotné aplikace, dostupnost kvalitních GUI komponent, zpětná kompatibilita API nebo třeba časové a paměťové nároky na běh aplikace.
Abstract:
The aim of this thesis is to compare web frameworks Django, Ruby on Rails and Zend. They test the different elements, such as speed of development applications themselves, the availability of high-quality GUI components, backward compatibility API or need time and memory requirements for running applications.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011
Identifikátor: 20873

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Dulík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAJDÍK, Petr. Srovnávací analýza web frameworků Django, Ruby on Rails a PHP. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma