Martina Hlaváčová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Názory pedagogů na využitelnost sociální práce na základních školách

Anotace:
Absolventská práce se zaměřuje na sociální práci na základních školách. Cílem je zjistit prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy ZŠ jejich pohled na využitelnost sociální práci na základních školách. Teoretická část se zabývá pojmy, které souvisí s daným tématem. Dále je pospána školská sociální práce v zahraničí a v České republice. Praktická část se zaměřuje na kvalitativní výzkum …více
Abstract:
This thesis focused on social work at primary and secondary schools. The aim of the thesis is to find out primary and secondary school teachers’ opinions about the exploitation of social work at primary and secondary schools, which is done by conducting semi-structured interviews. Theoretical section concentrates on specific terms that relate to the topic of this thesis. Furthermore, school social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Hana Krylová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce