Bc. Milena Ďurišová

Diplomová práce

Optimalizace struktury majetku a zdrojů financování

Optimization of the Structure of Assets and Sources of Financing
Anotace:
V této diplomové práci se zaměřuji na optimalizaci struktury majetku a zdrojů financování, neboť od skladby majetku a skladby kapitálu se odvíjí cíl každého podniku a tím je maximalizace zisku. Optimální hospodaření s majetkem i kapitálem je výsledkem dobře fungujícího podniku. Teoretická část práce je orientována na strukturu majetku a zdrojů financování a na zásady jejich optimalizace. V praktické …více
Abstract:
In this diploma thesis I focus on optimizing of an asset structure and financing sources because the goal of every company, which is profit maximization, depends on the asset structure and the capital. The optimal management of assets and capital is the result of a well-functioning company. The theoretical part of this thesis is aimed at the asset structure, the sources of financing and the principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Marek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS