Theses 

Grafické uživatelské rozhraní webové a mobilní aplikace pro cestovatele a amatérské průvodce – BcA. David Kraváček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Digitální design

BcA. David Kraváček

Diplomová práce

Grafické uživatelské rozhraní webové a mobilní aplikace pro cestovatele a amatérské průvodce

Graphical User Interface of a Website and a Mobile Application for Travelers and Amateur Guides

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá tvorbou grafického uživatelského rozhraní (GUI) webové a mobilní aplikace. Ta má za cíl svým konceptem a zpracováním zjednodušit propojení cesto-vatelů a obyvatel, kteří jsou ochotni v místě jejich bydliště cestovatele provádět. Jedná se o aplikaci založenou na komunitě a sdílené ekonomice. V první části této práce jsou zpracovány teoretické aspekty, které ovlivní tvorbu webové i mobilní aplikace. Je zde popsán průzkum trhu aplikací zaměřených na turismus, cestování a poskytování služeb průvodců. Součástí je také analýza cílové skupiny a současných trendů v turismu. Praktická část se zabývá podrobným popisem principu služby a vlastním zpracová-ním GUI obou platforem. Rozhraní je tvořeno s ohledem na nároky dnešních uživatelů a současné trendy v tvorbě GUI.

Abstract: This diploma thesis focuses on the creation of graphical user interface (GUI) for a website as well as a mobile application that aims at simplifying the connection between travelers and their guiding residents at the destination. It is a community- and shared-economy-based application. In the first part of this work I will elaborate on theoretical aspects that influence the creation of the website and mobile applications. The results of the application users' market survey focused on tourism, travel and guides services will be presented and evaluated. Furthermore, an analysis of the target group and current trends in tourism will be as well highlighted here. The practical part of this diploma thesis presents the detailed description of the service principle and the actual processing of the GUI of both platforms. The interface is based on the demands of today's users and the current trends in GUI creation.

Klíčová slova: web, mobilní aplikace, design, cestovní ruch, turismus, průvodce, cestovatel

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Václav Skácel

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49199 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Kraváček, David. Grafické uživatelské rozhraní webové a mobilní aplikace pro cestovatele a amatérské průvodce. Zlín, 2018. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 23:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz