Mgr. Kateřina Bendová, Ph.D.

Disertační práce

Charakterizace mikrotubuly vázajícího proteinu 2c (MAP2c) s atomovým rozlišením

Atomic-resolution characterization of microtubule associated protein 2c (MAP2c)
Anotace:
Cílem práce bylo využít metodu NMR spektroskopie s vysokým rozlišení ke studiu proteinu MAP2c (microtubule-associated protein 2c) podílejícího se na rané fázi růstu neuritů. Vzhledem k větší velikosti proteinu (49 kDa) a absenci pravidelné struktury byly pro studium použity pokročilé metody měření a zpracování spekter, vyvinuté na pracovišti školitele a založené na neuniformním vzorkování. Hlavními …více
Abstract:
The aim of this work was to study with high-resolution NMR spectroscopy the MAP2c protein (microtubule-associated protein 2c) involved in an early phase of neurite outgrowth. Due to a high molecular weight of the protein (49 kDa) and the absence of regular ordered structure, advanced methods of NMR spectra measurement and processing developed at the supervisor's workplace and based on non-uniform sampling …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 11. 2019
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Richard Hrabal, CSc., RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta