Bc. Kateřina Bradáčová

Master's thesis

Počátky fungování Československého egyptologického ústavu a vliv jeho expedic do Núbie v rámci mezinárodní kampaně UNESCO na postavení, chod a vědeckou koncepci ústavu

The Beginnings of Activity of Czechoslovak Institute of Egyptology and Expedition to Nubia under the International Campaign of UNESCO ind it`s Influence on Position, Operation and Scientific Conception of the Institute
Abstract:
Tato práce se zabývá počátky fungování Československého egyptologického ústavu, jeho vnitřní organizací a arabistickým oddělením ústavu. Dále se pak věnuje expedicím ústavu do Núbie v rámci mezinárodní kampaně UNESCO a jejich vlivu na postavení, chod a vědeckou koncepci ústavu.
Abstract:
This thesis deals with beginning of activity Czechoslovak Institute of Egyptology, itˈs internal organization and department of Arabic studies in the institute. Then dedicate to expedition of the institute to Nubia under the international campaign of UNESCO and itˈs influence on position, operation and scientific conception of the institute.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / History