Bc. Radoslav Droppa

Bakalářská práce

Štatistická analýza dopadu finančnej krízy na platobnú bilanciu Slovenskej a Českej republiky

Statistical analysis of the impact of financial crisis on the balance of payments in the Slovak and Czech republic
Abstract:
The bachelor thesis is focused on statistical analysis of the financial crisis and its impact on the balance of payments regarding the Slovak Republic and the Czech Republic also. The first chapter describes origins of economic crisis and its impact on economy. The structure of the balance of payments, basic economic terms definitions, individual items and balances are discussed in the second chapter …více
Abstract:
V mojej bakalárskej práci, ako je zrejmé aj z názvu, som štatisticky analyzoval dopad hospodárskej krízy na platobnú bilanciu Slovenskej a Českej republiky. Prvá kapitola popisuje hospodársku krízu, jej vznik a dopad na hospodárstvo. Druhá kapitola rozoberá problematiku platobnej bilancie, vysvetľuje základné pojmy, popisuje štruktúru a jednotlivé položky a saldá platobnej bilancie. Tretia kapitola …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Mária Jurečková, PhD.
  • Oponent: Ing. Mária Kanderová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK