Mgr. Jitka Přinosilová

Diplomová práce

Používání strategií učení cizímu jazyku

Foreign language learning strategies
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kvantitativním výzkumem přímých strategií učení cizímu jazyku, který byl realizován na gymnáziích v okresech Brno-město a Brno-venkov. Frekvence používání strategií byla zkoumána na základě klasifikace strategií Oxfordové (1990) a jejího inventáře SILL (1990), který byl na české podmínky adaptován Vlčkovou (2005). Formulář, který byl pro výzkum použit se skládal ze dvou částí …více
Abstract:
The thesis deals with quantitative research of direct foreing language learning strategies which was realized at grammar schools in districts Brno-město and Brno-venkov. Frekvency of the use of the direct learning strategies was examined on the base of classification of the language learning strategies by Oxford (1990) and her inventory SILL (1990) which was adapted to the Czech conditions by Vlčková …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta