Bc. Eva Frankotová

Diplomová práce

Ambivalence vlivu a poslání byrokracie

Ambivalence of Influence and Mission of Bureaucracy
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na ambivalenci (dvojznačnost) byrokracie ze sociologického hlediska. Práce je členěna do tří kapitol. Objasňuji pojem byrokracie. Nezmiňuji pouze teoretické přístupy k byrokracii a Weberův názor na byrokracii, ale též názory jeho pokračovatelů, kteří se tématem byrokracie zabývali. Charakterizuji též vztah byrokracie a občanů, vztah byrokracie a zájmových skupin. Pokusila …více
Abstract:
My dissertation is focused on ambivalence (ambiguousness) from the sociological point of view. The dissertation is divided into three main chapters. I clarify the term of bureaucracy – I do not only mention theoretical approaches and Max Weber´s opinion on bureaucracy but also his follower´s opinions on this topic. I characterize bureaucrats as interest group and I compare positives and negatives of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta