Bc. Dominik Michna

Diplomová práce

Adaptivní uživatelské rozhraní v ERP systému

Adaptive User Interface for ERP System
Anotace:
Hlavním cílem předkládané diplomové práce je implementovat adaptivní uživatelské rozhraní Boulevard pro účely personalizace vybraného ERP systému. Diplomová práce se skládá ze dvou stěžejních pilířů, vytvoření logovacího systému pro sběr dat a systému pro vykreslení výsledků expertního systému. Expertní systém, vytvořený již Zdeňkem Eichlerem a Martinem Dostálem, funguje následně jako propojení mezi …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to implement the Adaptive User Interface Boulevard for personalization of the selected ERP system. The master thesis contains of two main parts: creating logging tool for collecting data and rendering tool for showing results of expert system. Expert system has been created by Zdeněk Eichler and Martin Dostal and represents the connection between logging and rendering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zdenek Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy