Bc. Anežka Schifferová

Bachelor's thesis

Mechanismus regulace a funkce CD20 u normálních a maligních B lymfocytů: implikace pro cílenou léčbu

Mechanism of regulation and function of CD20 in normal and malignant B lymphocytes: implications for targeted therapy
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je shrnutí poznatků o molekule CD20, mechanismech regulace tohoto transmembránového proteinu a popsání jeho dosud známé funkce u zdravých a maligních B lymfocytů. Molekula CD20 je významný cíl monoklonálních protilátek využívaných při léčbě B-buněčných malignit již více něž 20 let. Tato práce popisuje mechanismy regulace molekuly CD20, které mohou přispívat k rezistenci …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to summarize the knowledge of the CD20 molecule, the mechanisms of regulation of this transmembrane protein and to describe its known functions of the healthy and malignant B cells. The CD20 molecule is a significant target for monoclonal antibodies used in the treatment of B-cell malignancies more than 20 years. This thesis describes the mechanisms of regulation of the CD20 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Gabriela Pavlasová
  • Oponent: RNDr. Ludmila Šebejová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics