Bc. Josef Sequens

Diplomová práce

Rozbor vztahů nezaměstnanosti, demografie a zajištění ve stáří v ČR a EU

The Analysis of Unempolyment, Demographics & Support in Old Age in the CR & EU
Anotace:
Diplomová práce rozebírá v rámci Evropské unie nezaměstnanost, demografii, penzijní systémy a státní rozpočty. Zprvu vysvětluje koncept nezaměstnanosti a vymezuje důležitá stanoviska evropského komisaře pro zaměstnanost. Poté práce prostřednictvím nasbíraných údajů, získaných formou anketního dotazování, předkládá detailní informace zejména o minulém a současném stavu trhu práce v Ústeckém kraji, jež …více
Abstract:
This diploma thesis analyzes unemployment, demographics, pension systems and government budgets in the context of the European Union. The first part explains the concept of unemployment and defines relevant opinions of the European Commissioner for Employment. The next part presents detailed information especially on the past and current status of the labour market in the Ústí nad Labem region (through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Anděl, CSc.
  • Oponent: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS