Kateřina Herůdková

Bakalářská práce

Pohled studentů pomáhajících profesí na život dětí v dětském domově

View of Helping Profession Students on the Lives of Children in Children's Home
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o životě dětí v dětských domovech. Teoretická část práce se zabývá základními oblastmi týkající se dětských domovů. Charakterizuje ústavní péči a její vývoj, popisuje fungování dětských domovů, popisuje vývoj dítěte v dětském domově a zabývá se odchodem dětí z dětského domova. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumu, jehož cílem je zjistit jaký je pohled studentů …více
Abstract:
Bachelor thesis is a treatise on the lives of children in children's homes. Theoretical part deals with basic knowledge of children's homes. It characterizes institutional care and their progress, describes the functioning of children's homes, describes the evolution of a child in a children's home and deals with the departure of children from the children's home. Practical part is devoted to quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Zveřejnit od: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Vaško

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Herůdková, Kateřina. Pohled studentů pomáhajících profesí na život dětí v dětském domově. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe