Lilia Šilová

Bakalářská práce

Výhody a nevýhody globalizácie na peňažných a kapitálových trhoch

Advantages and disadvantages of the processes of globalization oén money and kapital markets
Abstract:
The main object of bachelor thesis is to analyze strengths and weaknesses of the globalization on money and capital markets. The first chapter contains theoretical definitions of financial markets and process of globalization. It also includes important aspects of this process and positive and negative impacts of the current globalization. The second chapter analyzes the specific advantages and disadvantages …více
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je analyzovať slabé a silné stránky globalizácie na peňažných a kapitálových trhoch. Prvá kapitola obsahuje teoretické vymedzenie finančných trhov a procesu globalizácie. Rovnako zahŕňa dôležité aspekty tohto procesu a pozitívne ako aj negatívne dopady. Druhá kapitola analyzuje konkrétne výhody a nevýhody procesu globalizácia na finančných trhoch. Posledná časť sumarizuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management