Felix Hanek

Bakalářská práce

Vliv rozsahu a kvality provedené rekonstrukce na tržní hodnotu staveb

Influence of the Reconstruction on the Market Value of the Buildings
Anotace:
Teoretická část mé bakalářské práce se zabývá základními oceňovacími a stavařskými pojmy a vybranými prvky stavby, které lze rekonstruovat. Zaměřena je především na zkoumání vlivu provedené rekonstrukce na tržní hodnotu nemovitostí. V praktické části je provedeno tržní ocenění bytu a bytového domu. Poslední částí mé bakalářské práce je analýza realitního trhu v okrese Jindřichův Hradec.
Abstract:
The thoretical part of my thesis is describing pricing and building terms of selected elements of buildings that can be reconstructed. It is focusing primarily on the effects that reconstruction has on the market value of properties. In the practical part it explains market evaluation of flat and apartment building. The final part of my thesis contains an analysis of the real estate market in the county …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. arch. ak. arch. Petr Rajtora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS