Theses 

Technologie a SEO optimalizace internetových aplikací – Ing. Zdeněk Kosina

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Zdeněk Kosina

Bachelor's thesis

Technologie a SEO optimalizace internetových aplikací

Technologies and SEO Optimization for Internet Applications

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem internetové sítě a její podstatou. Dále analýzou vhodnosti programovacích jazyků pro internetové aplikace a SEO optimalizací internetových stránek a jejím rozborem.

Abstract: This bachelor´s thesis deals with the inception and development of the internet network and its substance. Furthermore with the analysis of the programming languages´ suitability for internet applications and the SEO optimization of web sites and their analysis.

Keywords: Internet, programovací jazyky, SEO optimalizace, programming languages, SEO optimization.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
  • Reader: Ing. Roman Piekník

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Go to top | Current date and time: 18/7/2019 11:14, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz